FAQ

Byłem na ukończeniu procesu wnioskowania o kredyt obrotowy, bank wstrzymał proces – czy miał do tego prawo?

TAK. W związku z aktualną sytuacją, proces uzyskania finansowania zostaje automatycznie przedłużony, a w wielu bankach nawet wstrzymany. Banki podobnie jak i pozostałe instytucje finansowe oczekują na ogłoszenie nowych regulacji rządowych, aby móc określić nową politykę kredytową i ryzyka.