„Nowa” tarcza antykryzysowa na wiosnę – odsłona 9.0

Zgodnie z Nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 26.04.2021, już po nadchodzącym weekendzie – w poniedziałek 26.04.2021 ruszy kolejna tarcza branżowa.

Opublikowane 16 kwietnia 2021 r. rozporządzenie wydłuża w czasie tarczę branżową do kwietnia i rozszerza listę branż o 17 nowych kodów PKD (łącznie tarcza obejmuje aktualnie 63 branże).


Formy wsparcia

1. zwolnienie ze składek ZUS za określone miesiące (wyznaczono 4 okresy zwolnień w zależności od kodu PKD) – płatnicy składek zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, a jeśli zostały one już opłacone, składki zostaną im zwrócone (o ile nie mają zaległości w ZUS), szczegóły TUTAJ.

2. dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników – dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące; obejmuje zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS (konieczne jest zawarcie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy).

3. świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi 2 080 zł lub 1 300 zł i w zależności od kodu PKD może przysługiwać jednorazowo, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, szczegóły TUTAJ

4. dotacja do 5 tys. zł – dla mikro- i małych przedsiębiorców, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD firma może otrzymać dotację nawet kilkukrotnie, szczegóły TUTAJ.


Warunki przyznawania pomocy

1. Prowadzenie przeważającej działalności gospodarczej pod określonym kodem PKD na dzień 31 marca 2021 roku. Pomoc otrzymają zatem przedsiębiorstwa, które faktycznie prowadzą aktualnie działalność wskazaną na liście branż.

2. Wykazanie spadku przychodu – minimum 40%. Dotyczy przychodu uzyskanego w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (ilość miesięcy zależna od rodzaju wnioskowanej pomocy) w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Istnieje również możliwość porównania spadku przychodu do lutego 2020 roku (czasu gdy gospodarka funkcjonowała jeszcze normalnie) lub do września 2020 roku.

Uwaga! Nie można ponownie wskazywać tych samych miesięcy co przy poprzednich wnioskach.

3. W przypadku dopłat do wynagrodzeń – należy wykazać terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS i US (lub ugoda) do końca 3. kwartału 2019 roku.


Terminy

Wnioski dotyczące dofinansowań wynagrodzeń można składać od 26.04.2021 do 30 czerwca 2021r.

Wnioski dotyczące dotacji można składać od 26.04.2021 do 31 sierpnia 2021 r

Wnioski dotyczące świadczenia postojowego można składać od 04.05.2021 najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Wnioski dotyczące zwolnienia ze składek ZUS można składać od 04.05.2021 do 30 czerwca 2021 r.


Tarcza branżowa nowe PKD – LISTA

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uwaga!!! Nowelizacja wprowadziła zmiany w dotychczas uprawnionych kodach PKD

1. Przywrócenie 3 kodów PKD (handel i muzea):

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

91.02.Z Działalność muzeów

2. Usunięcie 3 kodów PKD (stragany i targowiska):

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach


Rząd zakłada, iż pomoc trafi nawet do 420 tys. firm, zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczone zostanie łącznie ok 10mld zł (za marzec ok. 3 mld zł, za kwiecień ok. 7 mld zł).
Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się tą wiedzą z innymi i zostaw komentarz lub napisz do nas, aby uzyskać pomoc. Dziękujemy 💜

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *