Tarcza Antykryzysowa – po wakacjach kontrole PFR

Program Tarczy Finansowej przygotowanej przez Polski Fundusz Rozwoju został zakończony 31.07.2020r.
Z subwencji skorzystało prawie 346 tysięcy mikro oraz małych i średnich firm, a na ich konta trafiło 60,5 miliarda złotych.

Od września PFR rozpocznie kontrole beneficjentów, sprawdzając czy pieniądze zostały przyznane, a następnie wydane zgodnie z regulaminem.

Fałszywe oświadczenia o braku powiązań, wysokości obrotów, nieprzekroczeniu progów pomocy publicznej, ale także wydatki niezgodne z regulaminem – mogą sprawić, że subwencja będzie do zwrotu. Pracownicy PFR skontaktują się z firmami, które wskaże system komputerowy, wyszukujący niezgodności w dokumentach, oświadczeniach i dostępnych publicznych bazach danych.  

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy?


Weryfikacja spadku przychodów i liczby zatrudnionych pracowników

Algorytm opracowywany przez PFR będzie powiązany z publicznymi bazami danych, np. JPK. W ramach kontroli organy podejmą czynności sprawdzające w zakresie rzeczywistego spadku obrotu gospodarczego wywołanego epidemią. Istotną kwestią będzie faktyczna przyczyna spadku przychodów, nie mogą nią być błędne decyzje biznesowe.

Weryfikacja statusu przedsiębiorcy

Do ustalania statusu małej i średniej firmy należało brać pod uwagę powiązania kapitałowe. Teraz, gdy funkcjonuje już Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych można łatwo sprawdzić, czy dany beneficjent na pewno nie złożył fałszywego oświadczenia. Jeśli okaże się, że jednak ma powiązania, a nie zsumował danych dotyczących zatrudnienia, przychodów oraz sumy bilansowej, może liczyć się z kontrolą PFR.

Przestrzeganie limitów pomocy publicznej

Dofinansowania ze środków publicznych podlegają limitom określonym przez Komisję Europejską. Co do zasady, środki przyznane z pomocy publicznej jako pomoc de minimis mogą wynieść 200 tys. euro w okresie 3 lat kalendarzowych, ale dla tych mające przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 limit wynosi 800 tys. euro.

Przedsiębiorca powinien monitorować przyznane środki z pomocy publicznej na przeciwdziałanie skutkom epidemii, gdyż po przekroczeniu limitu 800 tys. euro powstała nadwyżka będzie podlegała zwrotowi.


Kontrola wydatkowania środków z subwencji

Zgodnie z regulaminem tarczy finansowej przedsiębiorca może przeznaczyć środki z subwencji wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Przede wszystkim mogą to być wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu towarów i materiałów, opłaty – np. za najem biura, stale używane programy graficzne, za usługi obce (np. podwykonawcy, księgowość itp.), koszty należności publicznoprawnych (ZUS, podatki), koszty zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz spłatę rat leasingowych i pożyczek (również kredytu postawionego w stan wymagalności, jeżeli zadłużenie jest wymagalne i nie jest to refinansowanie lub przedterminowa spłata powyżej 25%). Firma może przeznaczyć maksymalnie 25 proc. subwencji na przedterminową spłatę kredytów.

Subwencja nie może zostać przeznaczona na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu, subwencja nie może zostać przeznaczona na wypłatę zysku właścicielom ani zapłatę ich wynagrodzenia ani też na płatności do osób lub podmiotów powiązanych ze wspólnikami.

Być może kwestia wydatkowania środków będzie mocniej sprawdzana dopiero za jakiś czas – nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję w całości ją wydali. Kiedy dokładnie – trudno powiedzieć, gdyż maksymalny okres wykorzystania subwencji nie został określony przez PFR.

Można natomiast spodziewać się, że kontrole, ze względu na skalę i rozmiar przyznawanych środków pomocowych, mogą okazać się bardziej rygorystyczne.

MA

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się tą wiedzą z innymi i zostaw komentarz lub napisz do nas, aby uzyskać pomoc. Dziękujemy 💜

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *