Tarcza PFR 2.0 rusza w styczniu. 35 mld zł trafi do polskich przedsiębiorców

Z końcem listopada polski Rząd zadeklarował uruchomienie programu pomocowego dla firm, które ucierpiały przez drugą falę pandemii COVID-19.

Program Tarcza Finansowa 2.0, bo o nim mowa, ma na celu udzielenie pomocy finansowej firmom, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Wbrew zapewnieniom Rządu, pomoc nie trafi do wszystkich – będą z niej mogły skorzystać jedynie firmy, które spełnią warunki do uzyskania pomocy.  Warunki te różnią się w zależności od: wielkości firmy, poziomu spadku przychodów, a dla sektora MŚP zastosowano również kryterium branży prowadzonej działalności.

Na subwencje przeznaczona zostanie znacznie mniejsza kwota niż w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, kiedy to do polskich firm trafiło 60 mld złotych. Tym razem będzie to ok. 35 mld złotych. Na mikrofirmy Rząd przeznaczy do 3 mld zł. Małe i średnie firmy otrzymają do 7 mld zł, duże firmy ok. 25 mld zł.

Finansowanie będzie dostępne po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Nabór wniosków rozpocznie się wg. przewidywań 15 stycznia 2021 r., a wypłata środków – do 28 lutego 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021 r. Należy jednak pamiętać, że zarówno nabór wniosków, jak i wypłaty środków PFR rozpocznie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Europejskiej.


Dla kogo?


Program skierowany jest do:
– mikrofirm z katalogu 38 branż wg PKD
– małych i średnich firm z katalogu 38 branż wg PKD
– dużych firm (brak kryterium branż PKD)
Z pomocy nie skorzystają niestety samozatrudnieni.


Lista 38 branż objętych programem
– tylko sektor MŚP i mikro, kryterium branżowe nie dotyczy dużych firm
– możliwe zmiany wybranych kodów PKD – warto śledzić komunikaty rządowe

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – Działalność paramedyczna

90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – Działalność muzeów

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Kryteria i warunki dla mikrofirm


– firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników z wymienionych powyżej 38 branż PKD
– obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
– spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19

– subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł na pracownika
– subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
– wysokość subwencji zależna od liczby pracowników oraz spadku obrotów

źródło: www.pfrsa.plKryteria i warunki dla małych i średnich firm


– dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD
– obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
– dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19

– dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
– subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
– wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto


źródło: www.pfrsa.pl


Pomoc finansowa dla dużych firm


– dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln EUR
– pożyczki preferencyjne – nowy okres szkody COVID-19 od 01.11.20 r. do 31.03.21 r. pokrywanej umorzeniem do 75% straty EBITDA
– pożyczki płynnościowe – wydłużony okres do 6 lat oraz obniżone oprocentowanie
– instrumenty kapitałowe – na dotychczasowych zasadach


Przeznaczenie środków


Niezależnie od sektora, wszystkie firmy korzystające z programu będą zobowiązane do wykorzystania środków pomocowych wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników.

Środków nie można będzie wykorzystać na:
– przedpłacanie kredytów, leasingów oraz podobnych instrumentów
– płatności do właściciela czy osób/podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
– finansowanie przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji


Gdy tylko nabory zostaną uruchomione, wrócimy do Was z kolejnymi szczegółami programu.
Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się tą wiedzą z innymi i zostaw komentarz lub napisz do nas, aby uzyskać pomoc. Dziękujemy 💜

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *