ZASTRZEŻENIA PRAWNE


Warunki ogólne

Niniejszy dokument stanowi Warunki korzystania, które mają zastosowanie do witryn w domenie pakiet-antykryzysowy.com oraz w domenach przekierowanych przez właściciela na witryny w domenie pakiet-antykryzysowy.com oglądanych przed przejściem do niniejszych Warunków korzystania. W niniejszym dokumencie każdą taką witrynę określamy mianem „Serwis”.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszych Warunków korzystania. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszych Warunków korzystania nie mają prawa korzystać z Witryny i powinni ją natychmiast opuścić.

Właścicielem serwisu internetowego pakiet-antykryzysowy.com jest firma Grape Sp. z o.o.


Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

Informacje podawane przez Grape Sp. z o.o. w niniejszym serwisie (dotyczy też łączy do stron innych firm) nie stanowią oferty handlowej ani żadnego rodzaju usługi finansowej.

Wszelkie informacje, komentarze i ewentualne zalecenia zawarte w serwisie, jak również wszystkie linki odsyłające do źródeł zewnętrznych zostały udostępnione w celu poinformowania użytkowników serwisu. Grape Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach, których nie prowadzi ani na tych, do których prowadzą łącza z jej stron lub z których prowadzą łącza do jej stron. Obecność linków do źródeł zewnętrznych nie oznacza aprobaty Grape Sp. z o.o. dla nich bądź dla ich treści.

Grape Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były dokładne i aktualne. Grape Sp. z o.o. pozyskuje informacje ze źródeł, które są uznawane za wiarygodne, jednak nie może zagwarantować ich dokładności lub kompletności.

Jako iż niektóre oświadczenia znajdujące się w serwisie zostały złożone w odniesieniu do przyszłych okoliczności, istnieje możliwość, iż mogą one zawierać pewne zagrożenia i niepewności. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się zatem od tego, co zostało tu powiedziane lub dorozumiane, z różnych, niezależnych od właściciela serwisu powodów.

Podane informacje mają charakter ogólny i mogą ulec zmianie w dowolnej chwili – bez powiadomienia.

Wszelka odpowiedzialność za wszelkie decyzje podejmowane w świetle informacji znajdujących w serwisie spoczywa na użytkowniku – osobie odwiedzającej serwis.

Właściciel serwisu nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty i/lub szkody powstałe lub wynikające z jakichkolwiek działań/transakcji przeprowadzonych na podstawie informacji lub danych opublikowanych w serwisie (straty i /lub szkody wynikające z dostępu/korzystania z serwisu czy też wynikające z powodu braku dostępu do serwisu) lub wynikających z dostępu/ korzystania z innych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem serwisu.

Publikacja niniejszego serwisu nie stanowi zobowiązania wobec jakiejkolwiek osoby i/lub organizacji w jakikolwiek sposób.


Prawa autorskie; Korzystanie z zawartości; Ograniczenia

Prawa autorskie do wszystkich informacji i oświadczeń (dane, dokumenty, projekty, obrazy, logo, itp.; dalej: treści) znajdujących się w serwisie – z wyłączeniem informacji i oświadczeń zewnętrznych (dane, dokumenty, projekty, obrazy, logo, itp.; dalej: treści zewnętrzne) na stronach, których właściciel serwisu nie prowadzi ani na tych, do których prowadzą łącza z jej stron lub z których prowadzą łącza do jej stron – należą do Grape Sp. z o.o. i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Grape Sp. z o.o.

Grape Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa jako jedyna strona upoważniona do wprowadzania zmian, modyfikacji, poprawek lub usuwania treści zawartych w serwisie.

Użytkownicy mogą wykorzystywać zamieszczone i udostępnione w serwisie treści objęte prawem autorskim Grape Sp. z o.o. wyłącznie w celach informacyjnych.

Treści objęte prawem autorskim Grape Sp. z o.o. mogą być, częściowo lub w całości: rozpowszechniane, powielane, zapisywane, wykorzystywane pod bezwzględnym warunkiem podania ich źródła oraz autora.

Żadna z tych treści nie może być, częściowo lub w całości: kopiowana, zmieniana, sublicencjonowana, dzierżawiona lub zakontraktowana do wykorzystania bez uprzedniej pisemnej zgody Grape Sp. z o.o.


Warunki końcowe

Grape Sp. z o.o. ma prawo dokonywania uznaniowych modyfikacji niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie ich zaktualizowanej wersji pod linkiem prowadzącym do odpowiedniej strony – obecnie oglądanej, lub też do innego miejsca w ramach serwisu. O ile nie zostanie wskazane inaczej, skorygowane wersje będą wiążące dla użytkowników w momencie ich zamieszczenia. Obowiązek zapoznania się ze zmianami do Warunków korzystania poprzez sprawdzenie odpowiedniej strony każdorazowo spoczywa na użytkowniku Witryny. Dalsze korzystanie z serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanej wersji Warunków korzystania.

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z serwisu i jego zawartości, będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego według siedziby właściciela serwisu.